Lavabo 1
Lavabo 1

Thông tin sản phẩm

Thiết kế: dạng hình khối.

Tính năng sản phẩm:

+ Sản phẩm liền lạc, nguyên khối.

+ Không thấm nước.

+ Làm mới sản phẩm dễ dàng.