Marriot-Hà Nội

Công Ty TNHH Thác Việt mang thương hiệu DARO cung cấp và lắp đặt đá Solid surface . Công trình được thực hiện năm 2012.

Khách Sạn Novotel Yangon Max Myanmar

Daro cung cấp chậu vanity đúc liền chậu bằng đá solid surface. Thực hiện năm 2014.

Khách Sạn Novotel Sông Hàn Đà Nẵng

Cung Cấp Và Lắp Đặt Vanity. Thực hiện năm 2015-2016

Khách Sạn Marriot Phú Quốc

DARO cung cấp và lắp đặt Vanity & Bồn Tắm Composite & Solid Surface.

Liberty Central Saigon Citypoint

Sản xuất và gia công lắp đặt hoàn thiện các hạng mục nội thất bằng đá Solid Surface

Sonasea Villa Resort Phú Quốc

Cung cấp bồn tắm bằng đá.